©

Wat doen we?

Wij verzorgen trainingen en trajecten op het gebied van communicatieve vaardigheden, leiding geven, teambuilding/ teamwork/ samenwerken, onderhandelen en conflicthantering. En bij specifieke vragen, wanneer maatwerk nodig is, ontwikkelen wij deze trainingen en trajecten in samenspraak met de opdrachtgever.

Kwaliteit staat bij ons altijd voorop. Veiligheid maakt het verwerven van kennis en vaardigheden mogelijk. Plezier maakt het aantrekkelijk!

In onze trainingen vormt ‘leren door te doen en te ervaren’ steeds het uitgangspunt. Wij willen deelnemers helpen in het onwikkelen van een adequate en professionele communicatie. Daarbij is de eigen persoonlijke stijl leidend.

Wat betreft conflicthantering willen wij deelnemers mogelijkheden bieden adequaat te reageren bij (dreigende) conflicten op het werk. Door hen inzicht te verschaffen in de aard en fase van deze conflicten en het eigen aandeel daarin in te zien, zijn de deelnemers beter in staat escalatie te voorkomen. Door de geschillen met een heldere en oplossingsgerichte communicatie op een constructieve manier om te buigen, kan worden voorkomen dat de sfeer op het werk onplezierig en ineffectief wordt.

 

 

 

 

 

 

communicatie

Goede communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk om effectief en doelgericht met uw gesprekspartner(s) te kunnen communiceren. Niet alleen de inhoud van uw verhaal is belangrijk, maar ook de manier waarop u het vertelt. Wij, als team van trainers hebben expertise op zowel verbale als non-verbale aspecten van communicatie. Hoe houdt u de aandacht van uw toehoorder(s) vast? Hoe zorgt u met uw houding en uw stem voor ondersteuning van de verbale boodschap? Voor trainingen in presenteren en gesprekstechnieken staan wij voor u klaar.

Voor een goede werkrelatie met cliënten, teamgenoten, managers en collega’s is heldere communicatie en oprechte aandacht voor de ander onontbeerlijk. Wanneer anderen bij u aankloppen voor service of hulp, verwachten ze niet alleen op uw vakgebied expertise, maar ook in uw wijze van communiceren. Intervisie en coaching bieden de mogelijkheid om vanuit reflectie op eigen handelen te komen tot nieuwe inzichten en verandering.

In onze trainingen, intervisie en coachingstrajecten, staat de mens achter de professional centraal. We stimuleren u vanuit uw kwaliteiten te handelen, geven confronterende feedback waar nodig en begeleiden u in het ontwikkelen van bij u en uw functie passend gedrag.

Presenteren, gespreksvoering, actief luisteren, advisering, slecht nieuws brengen, grenzen stellen, non-verbale communicatie; voor het aanleren/verbeteren van deze vaardigheden kunt u bij ons terecht.

leiding geven

U wilt mensen meekrijgen om resultaat te behalen. Hoe overtuigt u collega's en medewerkers van uw ideeën? Hoe zet u uw beïnvloedingsvaardigheden op de juiste manier in? En hoe vergroot u uw impact op anderen? In deze training leert u hoe u invloed uitoefent, stress het hoofd kunt bieden en met de verschillen in uw team omgaat. U leert verschillende gesprekstechnieken, het voeren van overleg en vergaderen. Functioneringsgesprekken en slecht nieuws gesprekken vormen onderdeel van deze training. Vanuit onze specifieke ervaring is het omgaan met macht/onmacht en het stellen en bewaken van grenzen, cq het omgaan met grensoverschrijdend gedrag naar wens een apart item.

Teambuilding/Teamwork/Samenwerking


Goed luisteren, empathie, delegeren, vertrouwen, constructieve feedback geven, leiding nemen, kennis van eigen sterke en zwakke punten, verantwoordelijkheid dragen, heldere communicatie, goede gespreksvoering, gemeenschappelijke doelen herkennen, afbakenen van taak en doelstelling, open structuur, motivering van elkaar, coaching, intervisie………………… Kortom: genoeg te doen!!!

Onderhandelen


Vaak zien deelnemers op tegen onderhandelen. “Hoe weet ik dat ik voldoende krijg, had ik nu meer moeten tegensputteren, heb ik te snel toegegeven, ik kreeg zonder slag of stoot waar ik om vroeg”. Het spel van onderhandelen leert u bij ons spelenderwijs. U maakt kennis met de verschillende methodieken die in de loop der jaren ontwikkeld zijn. U kunt aan de hand van rollenspelen volop oefenen.

Conflicthantering

"Zonder weerstand geen verandering"

Conflicten horen bij het leven. Het gaat er niet om of je ze wel of niet hebt, maar hoe je er mee omgaat. Verschillen leiden soms tot destructieve conflicten. De praktijk heeft ons geleerd dat dit niet nodig hoeft te zijn. Conflicten hebben immers ook positieve kanten en vragen een creatieve en open houding. Conflicten ontstaan veelvuldig wanneer men elkaar niet goed begrijpt of verkeerd interpreteert. Conflicten hebben de neiging te escaleren, waardoor de kloof tussen partijen wordt vergroot en men elkaar niet meer als partner beschouwd. Het betekent voor de communicatie dat respectvol en consistent gedrag belangrijke aspecten zijn. Alleen zo kunnen relaties voor de lange termijn behouden blijven en zo mogelijk verbeterd worden. Ook wanneer er wordt besloten tot beëindiging van relaties blijven bovenstaande aspecten gelden. Zo kan onnodige schade voor alle partijen worden voorkomen. Metacommunicatie is onontbeerlijk bij het omgaan met verschillen. Als trainers met kennis en ervaring, opgedaan in de advocatuur en in de mediation- en hulpverleningspraktijk, kunnen we deelnemers een breed scala van methodieken en technieken bieden om conflictsituaties het hoofd te bieden.

 

 

teambuilding/teamwork