©

Werkwijze


Veiligheid, Vertrouwen en Plezier

Om optimaal te kunnen profiteren van onze trainingen staat voor ons voorop dat deelnemers vertrouwen en plezier hebben in een voor hun veilig omgeving.

In onze trainingen is het doel het vergroten van kennis en vaardigheden en het verder ontwikkelen van de eigen beroepsattitude.

Wij werken naast kennisoverdracht met analyse modellen en concrete oefeningen die dicht bij de praktijk staan. Vaak kunnen eigen praktijkervaringen worden ingebracht.

Naast het zelf uitvoeren van de oefeningen en rollenspelen krijgen deelnemers ook de mogelijkheid om als toeschouwer te kunnen leren van elkaar. Kleine korte oefeningen worden afgewisseld met uitgebreide praktijksimulatie. Waar nodig maken we gebruik van (psycho)drama technieken. Dit geeft deelnemers de mogelijkheid om vanuit verschillende posities de praktijksituatie te bekijken. Dit kan vaak waardevolle extra informatie opleveren. We bieden deelnemers de mogelijkheid eigen kwaliteiten te ontdekken en uit te bouwen en zwakkere punten te ontwikkelen.

Beeldmateriaal biedt deelnemers mogelijkheid zich zelf aan het werk te zien en een nauwkeuriger beeld van zich zelf te krijgen in de betreffende werk situaties. Ook werken we met diverse non-verbale technieken.

Vast staat dat deelnemers bij onze trainingen zelf flink aan de slag moeten.

We begeleiden intervisie en (conflict)coachingstrajecten. Intervisie en coaching doceren en verzorgen wij al langer voor advocaten in de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en aan ervaren advocaten. We verzorgen dit ook voor artsen en hulpverleners. De praktijk wijst uit dat intervisie optimaal effect heeft bij groepen van minimaal 6 personen tot maximaal 10 personen. Een intervisiebijeenkomst beslaat gemiddeld 2 1/2 uur. Intervisiebijeenkomsten zijn 4 tot 6 maal per jaar.
De (conflict)coachingstrajecten zijn op maat en op aanvraag.

In onze trainingen, intervisie en coachingstrajecten, staat de mens achter de professional centraal. We stimuleren u vanuit uw kwaliteiten te handelen, geven confronterende feedback waar nodig en begeleiden u in het ontwikkelen van bij u en uw functie passend gedrag.


Naast “In-company trainingen” verzorgen wij ook open trainingen. Mocht u belangstelling hebben neemt u dan gerust contact met ons op.

Tarieven zijn op aanvraag.